default logo

假如amtrak出售所有GE E60,SDP40F 和 GE P30CH 给中国?

聊一聊分类: 随便说说假如amtrak出售所有GE E60,SDP40F 和 GE P30CH 给中国?
longlong2004 提问于10月之前
1个回答
西瓜王 回答于7月之前

S8户口本底下有个评论说s8应该都卖给amtrak,刚好反过来哈哈

351 s