SS6B担当单操货车往安化方向

2010年8月9日。SS6B担当单操货车往安化方向。(图/阿准

2010年8月9日。SS6B担当单操货车往安化方向。(图/阿准)

August 9, 2010. SS6B series electric locomotive pulled a freight train. (By Thomas Hong / Guangzhou)

`
作者:阿准
地区:广州
爱好时间:超过20年
喜欢的车型:SS8、蒸汽、DF8B
联系方式:QQ626830284

 

 

 

留言(免注册)

2,973 s